Doe de gratis test: ben ik hoogsensitief?

Algemene Voorwaarden Rust en Rein

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rust en Rein zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Als Rust en Rein het woon/bezorgadres niet kan vaststellen wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Alle aanbiedingen van Rust en Rein zijn vrijblijvend en Rust en Rein behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Rust en Rein.

Rust en Rein is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rust en Rein dit mee na ontvangst van de bestelling.

Alle door Rust en Rein gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Rust en Rein heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op.

Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Voor transport binnen Nederland brengen wij €4,95 in rekening. Bij een bestelling met een totale prijs boven de € 70,- zijn de verzendkosten gratis. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling.

Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf, online door middel van IDEAL of vooruitbetaling via een overboeking. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

We verzenden alle bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen indien voorradig na ontvangst van de betaling naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijk termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan een bericht via e-mail, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de afnemer geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de afnemer de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. Levering in gedeelten is toegestaan.